SPONSORS FORM

INVITATION/THƯ MỜI

Download file/Thư mời
 

POLICIES ON SPONSORSHIP/

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TÀI TRỢ

Download file /Quyền lợi
 

SPONSORSHIP APPLICATION/PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

Vietnam – Canada International Conference

20th & 21st of March 2023
 Download file (Link Google Forms)/Phiếu đăng ký